Цени

Консултация с обследване – 30 лв.

Логопедични занятия при деца

Логопедични занятия при възрастни

Логопедични занятия в дома при трудно подвижни пациенти след мозъчен инсулт, травма или операция – 30 лв. на занятие.